Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğu Olan İşverenler İçin Süre 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı.


Sayı:84970893 - 428.1-405/166

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/166 SAYILI GENELGE

İlgi: 07/12/2021 tarih ve 162 sayılı Genelgemiz.

Konu: SGK e-tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında

Bilindiği üzere, 24/09/2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumunca  elektronik ortamda yapılacak tebliğ ile belirlenen işlemlere yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile; Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen sistem üzerinden, 31.12.2021 tarihine kadar ( bu tarih dahil) başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur.

Ancak, Kurum tarafından yapılan duyuru ile; sistem üzerindeki aşırı yoğunluk nedeniyle 31.12.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.