MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?


Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden, Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Kimler İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerekmektedir?

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğe göre istisnalar dışında taşınmaz ticaretine konu hizmetleri yürütenlerden;

-- Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. 

-- İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

-- 05 Haziran tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.

Ayrıca bir diğer istisna ise, eğer daha önce kişiler ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuşlar ise de mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

Emlak Danışmanı (Seviye 4) ve Sorumlu Emlak Danışmanı ( Seviye 5) Sınavı Nedir?

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili emlak danışmanı ve sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliklerinde belirtilen hususlara göre teorik ve performansa dayalı sınavlar yapılır.

Teorik Sınav

Teorik sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar olarak gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her birim için en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Sınavda soruların en az yüzde 70’ini doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

 Performans Sınavı

Performans sınavlarında, A2 ve A3 birimlerine yönelik adayların; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenir. Adayın performans sınavından başarı sağlaması için, her birimin kritik adımlarında başarılı olması ve sınavın genelinde de asgari yüzde 70 doğru yanıt vermesi gerekmektedir.

Başarılı olan adaylara sınava girdiği kapsamda Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Sınava Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Mesleki yeterlilik belgesi için  www.izeko.org.tr bağlantısından veya İzmir Emlak Komisyoncuları Odası 0 232 425 85 91  ya da 0 232 425 85 92 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz...

Alınan Belgeler 5 Yıl Geçerli

Emlakçılık yetki belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yetki belgesi geçerilik süresinin 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almayan emlakçılara ve emlak işletmelerine para cezası verilecek.

Ne Zaman Sınava Katılabilirim? 

Başvurunuzun onaylanmasının ardından ilan edilecek sınav tarihinde Emlak Danışmanı (Seviye 4) veya Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik birimi için sınava katılabilirsiniz.