EV SAHİPLERİNE VE KİRACILARA KRİTİK UYARI !


Ev Sahiplerine Ve Kiracılara Kritik Uyarı!

Kira Sözleşmesi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Türkiye'de emlak sektöründe ev sahipleri ile kiracılar arasındaki hukuki ilişki kira sözleşmeleri ile tesis ediliyor. Çoğu zaman hem ev sahipleri hem de kiracılar kendilerini kira kontratları ile güvence altına alıyorlar. Peki kira sözleşmesi nasıl hazırlanılır? Kira sözleşmesi hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Kira sözleşmelerinin hukuki değeri nedir?

Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasında hukuki ilişki kira sözleşmeleri ile tesis edilmektedir. Kiralama işlemi öncesinde tüm detayların konuşulup bir karara bağlandığı ve uygulama sokulduğunda her iki tarafa da bazı avantajlar tanıyan kira sözleşmelerinin hazırlanmasında nelere dikkat edilmelidir? Kira sözleşmeleri ev sahipleri ile kiracılar arasındaki basit hukuki işlemlerdendir. Bu nedenle genellikle ev sahipleri ile kiracılar çok önemsemeden bu sözleşmeye imza atmaktadırlar. Ancak bu sözleşmede yazan basit detaylar hem ev sahiplerini hem de kiracıları zaman zaman mağdur edebilmektedir. Bu nedenle kira sözleşmeleri büyük bir özenle hazırlanmalı ve hatta imkan varsa bir avukattan yardım talep edilmelidir. Kanuna göre kira sözleşmeleri kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanılmayla birlikte onsan faydalanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık anlaşıılan kira bedelini ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir. Kira sözleşmeleirnin yazılı olarak düzenlenmesi zorunluluk değildir. Ancak hukuki bir sorun doğduğunda hem ev sahipleri için hem de kiracılar için önemli bir dayanaktır. Peki kira sözleşmesi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

KİRA BEDELİ AÇIK ŞEKİLDE YAZILMALI

Yapılan sözleşmede kira bedeli konusunda anlaşma sağlanmalı ve bu bedel açık bir şekilde yazılmalıdır. Bu bedel sadece alınacak kira tutarının belirlenmesi için değil vergilendirme için de önem taşımaktadır. Vergi ile alakalı bir sorun yaşandığında kiralanan konutun kira getirisi net ve brüt olarak bu sözleşmede yer alması durumunda önemli bir hukuki dayanak olacaktır.

KİRA ARTIŞ ORANI SÖZLEŞMEYLE KARARLAŞTIRILMALI

Türkiye'de bir konutun kira artış oranı kanun ile birlikte hükme bağlanmıştır. Ancak bu hükme bağlanan artış oranı azami artıştır. Bu seviyenin altındaki artışlara ev sahipleri ile kiracılar ortak şekilde karar verirler. Enflasyon oranında azami artış yapılacaksa kira sözleşmesinde bu artış oranının bir önemi yoktur. Ancak daha düşük seviyede bir kira artışı üzerinde anlaşılmışsa kesinlikle kira sözleşmelerinde bu artış oranı net şekilde yazılmalıdır.

KİRANIN ÖDENME ZAMANI BELİRLENMELİDİR

Kiranın ne zaman ödeneceği de kira sözleşmesi ile kayıt altına alınmalıdır. Aylık veya yıllık olarak kira ödenebilir. Ancak bunun kaydı kira sözleşmesi ile yapılırsa ödeme zamanı net şekilde belirlenmiş olur. Kira ödenmemesi durumunda hukuki açıdan bu yönde yapılmış kira sözleşmeleri her iki taraf için de önemli birer dayanaktır.

KİRA SÜRESİ NET OLMALI

Kira sözleşmelerinde kira sürelerinin belirlenmesinin büyük önemi vardır. Kiracıların konutlardan uzun süre yararlanmak istemeleri durumunda sözleşmenin tapuya şerh olarak verilmesi hukukçularca tavsiye edilmektedir. Bu şekilde evin satılması durumunda dahi kiracının kira süresi korunabilmekte ve üçüncü kişiler bu şerhe uymak zorundadırlar.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN VERGİLERİ KİMİN ÖDEYECEĞİ YAZILMALI

Kira sözleşmesi yapılırken doğabilecek vergi, resim ve harç gibi ekstra bedellerin kim tarafından ödeneceği kayıt altına alınmalıdır. Bu konuda kira sözleşmesinde bu düzenleme yapılırsa ileride doğabilecek anlaşmazlıkların önüne kolaylıkla geçilebilir. Ayrıca kiralanan konutta yapılacak olan tadilatlar da bu sözleşmeler ile güvence altına alınabilir. Tadilatın içeriği ve bedelinin kim tarafından ne şekilde karşılanacağı kira sözleşmesinde yer alırsa ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar engellenir.