KAYIT ÜCRETLERİ VE AİDAT

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Sayı:        93258777-TESK.İESOB.GSK.YAZI.2023/1-11                                                                                                                                                                  İzmir, 2/01/2023

Konu:     KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE SİCİL HARÇ TARİFESİ

 

ODALARA 1 SAYILI GENELGE

 

 İLGİ : a) TESK’in 29.12.2022 tarih, 115 no.lu genelgesi

  1. b) TESK’in 02.01.2023 tarih, 1 no.lu genelgesi

 

Konfederasyonumuzun ilgi a) da kayıtlı genelgesi ile kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarının İzmir ili için 1.001 TL olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Konfederasyonumuzun ilgi b) de kayıtlı genelgesi ile de, 01.01.2023 tarihinden itibaren esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları bildirilmektedir.

Söz konusu harç tutarları ekte sunulmakta olup, bilgilerinizi ve işlemlerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesi hususunda gereğini rica ederiz.

1.01.2023 - 31.06.2023 TARİHLERİ ARASINDA SİCİL TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK ÜCRETLER 

 

GAZETE

MALİYE

KAYIT ÜCRETİ

HİZMET BEDELİ

TOPLAM

YENİ KAYIT

85,00

781,75

1.001,00

100,00

1.967,75

SİCİL TERK

20,00

129,40

 

 

149,40

MESLEK TERK

20,00

129,40

 

 

149,40

TADİL

30,00

442,80

 

100,00

572,80

TASDİKNAME

 

110,10

 

100,00

210,10

İHALE

 

 

 

100,00

100,00